ปล่องภูเขาไฟซานกึมบุรี

น่าอัศจรรย์กับธรรมชาติที่อยู่เหนือปล่องภูเขาไฟซานกึมบุรี จากปรากฏการณ์ระเบิด 'Maru' ที่นี่ไม่ต้องปีนเขาก็สัมผัสความมหัศจรรย์นี้ได้……


Read More