ปราสาทนาคพัน

ปราสาทนาคพัน สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งนครธม ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7……


Read More