The Manjanggul Cave

วันนี้คือโอกาสสำรวจและสัมผัส 'อุโมงค์ถ้ำ' ที่ยาวที่สุดในเอเชีย มันคือมรดกโลกที่ถูกสร้างขึ้นโดยพลังของธรรมชาติ……


Read More