ปล่องภูเขาไฟซานกึมบุรี

น่าอัศจรรย์กับธรรมชาติที่อยู่เหนือปล่องภูเขาไฟซานกึมบุรี จากปรากฏการณ์ระเบิด 'Maru' ที่นี่ไม่ต้องปีนเขาก็สัมผัสความมหัศจรรย์นี้ได้……


Read More

ซองซานอิลชุบง

วิวทะเลเชจูบน ‘ซองซานอิลชุบง’ ภูเขาไฟ 100,000 ปี สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามที่สุดในเกาะเชจู


Read More

The Manjanggul Cave

วันนี้คือโอกาสสำรวจและสัมผัส 'อุโมงค์ถ้ำ' ที่ยาวที่สุดในเอเชีย มันคือมรดกโลกที่ถูกสร้างขึ้นโดยพลังของธรรมชาติ……


Read More