ธารน้ำแข็งบริกสดาล

ธารน้ำแข็ง Briksdal ทิวทัศน์มหัศจรรย์ที่ต้องไปให้ทัน ก่อนมันจะละลาย... ตัวอย่างสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าโลกกำลังอยู่ในวิกฤต……


Read More