นครวัด

ภาพ 'ปราสาทดำเรืองแสงสีทอง' คืออีกมิตินึงของนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ในยามเช้าที่พลาดไม่ได้


Read More