‘เขา’ ที่ถูกลืม…

ป่วยวะ! เมื่อวาน ธรรมชาติก็เริ่มเลือนลาง... ขับรถเลี้ยวเข้าไปให้ธรรมชาติบำบัดจิตใจ... แต่เอะ! ทำไม? สัมผัสได้แค่……


Read More