หมู่บ้านลอยน้ำ

ชมมนต์เสน่ห์ของหมู่บ้านลอยน้ำ “กัมปงพลัวะ” ลอยอยู่ยังไง ไปชมกัน ณ.โตนเลสาบ ทะเลสาบเขมรที่อุดมสมบูรณ์……


Read More

ปราสาทนาคพัน

ปราสาทนาคพัน สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งนครธม ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7……


Read More

นครวัด

ภาพ 'ปราสาทดำเรืองแสงสีทอง' คืออีกมิตินึงของนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ในยามเช้าที่พลาดไม่ได้


Read More