Jerash / เจราช

Jerash / เจราช ครั้งหนึ่งเคยเป็นถึง 1 ใน 10 เมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรโรมัน……


Read More