Petra / เพตรา

สัมผัสความงามของ '1 ใน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก Petra' นครหินแกะสลักโบราณที่เต็มไปด้วยตำนานอันลึกลับ และประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 2,000……


Read More