ปราสาทนาคพัน

ปราสาทนาคพัน สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งนครธม ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7……


Read More

ปราสาทพระขรรค์-ปราสาทแปรรูป

มาสัมผัส 2 ปราสาทใหญ่อาณาจักรขอมโบราณ ที่มาพร้อมกับอดีตที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว ชวนขนหัวลุก ที่นครธม


Read More

นครวัด

ภาพ 'ปราสาทดำเรืองแสงสีทอง' คืออีกมิตินึงของนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ในยามเช้าที่พลาดไม่ได้


Read More