ชิราคาวาโกะ

สัมผัสชิราคาวาโกะท่ามกลางหิมะที่ตกลงมา จากมุมมองของนกที่โบยบินบนท้องฟ้า พร้อมกับรีวิวฉบับเต็มการเดินทางไปยังหมู่บ้านมรดกโลก……


Read More