Petra / เพตรา

สัมผัสความงามของ '1 ใน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก Petra' นครหินแกะสลักโบราณที่เต็มไปด้วยตำนานอันลึกลับ และประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 2,000……


Read More

Jerash / เจราช

Jerash / เจราช ครั้งหนึ่งเคยเป็นถึง 1 ใน 10 เมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรโรมัน……


Read More