ชิกะ-โคเก็น

สกีตะลุย ชิกะ-โคเก็น ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมดินแดนมหัศจรรย์เหนือเมฆ พิชิต Mt. Yokoteyama……


Read More

ชิราคาวาโกะ

สัมผัสชิราคาวาโกะท่ามกลางหิมะที่ตกลงมา จากมุมมองของนกที่โบยบินบนท้องฟ้า พร้อมกับรีวิวฉบับเต็มการเดินทางไปยังหมู่บ้านมรดกโลก……


Read More